Jaká jsou pravidla pro přivýdělky lidí evidovaných na ÚP?

Evidence na úřadu práce přináší řadu výhod, ale i omezení. Uchazeč o zaměstnání registrovaný na ÚP si může vydělat maximálně 5 500 Kč a s přivýdělkem ztrácí nárok na podporu v nezaměstnanosti. Podívejme se zblízka, jaká jsou konkrétní pravidla pro přivýdělky lidí evidovaných na úřadu práce.

Přivýdělek ve výši poloviny minimální mzdy

Naskytla se Vám brigáda nebo se po nějaké poohlížíte, ale zaevidovali jste se na úřadu práce? Přivýdělek může být pouze ve formě tzv. nekolidujícího zaměstnání. Jedná se o činnost vykonávanou na základě pracovní smlouvy, dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti, za kterou nedostanete více jak polovinu minimální mzdy, což v roce 2017 činí 5 500 Kč. Nevýhodné je to z toho hlediska, že přijdete o podporu v nezaměstnanosti. Naopak brigáda se Vám vyplatí, pokud nemáte od úřadu práce žádný příjem.

Informační povinnost

V případě, že si naleznete přivýdělek, nejpozději v den nástupu na brigádu jste povinni informovat o této skutečnosti úřad práce. Zároveň musíte na ÚP doložit výši měsíčního výdělku. Po splnění těchto podmínek budete stále vedeni v evidenci uchazečů o zaměstnání a úřad práce za Vás bude platit zdravotní pojištění. ÚP dovoluje vykonávání více brigád, ale součet přivýdělků opět nesmí přesáhnout polovinu minimální mzdy.

Přivýdělek vyšší než polovina minimální mzdy

Co se stane v okamžiku, kdy za brigádu dostanete více jak polovinu minimální mzdy? Úřad práce na Vás bude nahlížet jako na normálního zaměstnance, ale i nadále můžete zůstat v evidenci, pokud máte zájem o zprostředkování jiné práce. Počítejte však s tím, že stát za Vás přestane platit zdravotní pojištění a doba evidence na ÚP se Vám nezahrne do doby účasti na důchodovém pojištění.

Dohoda o provedení práce již není možná

Špatnou zprávou pro všechny nezaměstnané je to, že od října 2017 platí novela zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti. Tou se změnila pravidla přivýdělku lidí evidovaných na ÚP. Tento zákon zakazuje nezaměstnaným osobám pracovat na DPP. Lidé evidovaní na ÚP si takto mnohdy přivydělávali několik let, čímž oddalovali nástup do zaměstnání a neúčastnili se sociálního pojištění. Cílem novely je motivovat nezaměstnané k hledání stálého zaměstnání.© 2013 Půjčky-na-OP-ihned.cz, všechna práva vyhrazena.

Tento web je pouze informativního charakteru. Jeho provozovatel není poskytovatelem ani zprostředkovatelem spotřebitelských úvěrů.