Důležité: Článek byl na webu publikován v minulosti a nemusí proto odpovídat platné právní úpravě v oblasti spotřebitelských úvěrů. Doporučujeme ověřit informace i jinde.

Jak naplánovat odchod do důchodu

24.10.2023

Vstupujete do důchodového věku, a to znamená, že je čas začít přemýšlet o tom, jak si nejlépe naplánovat svůj odchod do důchodu. Správné plánování je klíčové pro zajištění finanční stability ve stáří a pro zachování životního standardu, na který jste zvyklí. V tomto článku vám přineseme praktické tipy pro profesionální plánování odchodu do důchodu.

Finanční plánování

Prvním krokem k úspěšnému odchodu do důchodu je vytvoření detailního finančního plánu. Zjistěte, kolik peněz budete potřebovat každý měsíc, abyste si udrželi životní standard. Zahrňte do toho náklady na bydlení, potraviny, zdravotní péči a další výdaje.

Vybíráním správného okamžiku pro požádání o přiznání starobního důchodu ovlivníte celkovou výši finančního zabezpečení během vašeho důchodu. Tento krok bude mít důsledky po celou dobu, kdy vám bude důchod vyplácen.

Při plánování odchodu do důchodu je zásadní zvážit, co přichází v úvahu v případě odložení přiznání důchodu a jaký pozitivní dopad to bude mít na konečnou výši důchodu. Důležité je promýšlet, zda má smysl předčasný či odložený odchod do důchodu.

Toto rozhodování je zásadní jak při plánování předčasného důchodu, tak při takzvaném "přesluhování," což zahrnuje odkládání odchodu do důchodu při pokračující výdělečné činnosti s cílem dosáhnout vyššího důchodu.

Zásadní je mít přehled o tom, jak výše důchodu roste s odkladem, jak se zvyšuje s každým ukončeným rokem platby důchodového pojištění a podobně.

Předčasné odchody do důchodu stále mohou být výhodné, a situace se mění z roku na rok. To, zda je lepší přiznat důchod koncem či začátkem roku, může být ovlivněno různými faktory. Loni a pravděpodobně i letos bylo výhodnější přiznat důchod na konci roku kvůli mimořádným valorizacím důchodů, což vedlo ke zvýšenému zájmu o předčasný důchod.

Kritické je také pro lidi, kteří nárok na odchod do důchodu budou mít v průběhu posledního čtvrtletí "starého" roku nebo v prvním čtvrtletí "nového" roku, aby aktivně zvážili, co je pro ně výhodnější.

Důležité je si pohlídat, zda je vaše evidence důchodového pojištění úplná. Je třeba mít přesný přehled o svých nárocích a podniknout kroky k maximalizaci přiznaného důchodu. Nejde pouze o to, kolik peněz dostanete v den odchodu do důchodu, ale také o možnost dalších valorizací vašeho důchodu. >Je nutné vyhnout se zbytečným chybám, jako je nedostatečné zdokumentování důchodového pojištění. Nedostatky v evidenci správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) nebo nezaznamenané období pojištění mohou mít za následek významnou finanční ztrátu pro důchodce.

Mnoho lidí nepřestává pracovat ani po dosažení důchodového věku. Pobírají mzdu nebo mají příjmy z podnikání, a zároveň dostávají starobní důchod. Pokud jsou splněny určité podmínky, mohou si zažádat o přepočet svého důchodu. To znamená, že se jejich důchod zvyšuje za každých 360 dní výdělečné činnosti o 0,4 % z výpočtového základu. Odborníci ale upozorňují, že bonifikace pro pracující seniory by měla být vyšší. Důchod se Vám nezvýší automaticky, o zvýšení za výdělečnou činnost je třeba žádat okresní správu sociálního zabezpečení podle místa pobytu, nejlépe vždy po 360 dnech, pokud berete plný důchod, nebo po 2 letech výdělečné činnosti, pokud důchod nepobíráte nebo berete jen polovinu.

Důchodové kalkulačky

Informace o termínu odchodu do starobního důchodu a výši důchodu lze získat na ePortálu ČSSZ. K tomu je nutné se přihlásit pomocí e-identity nebo datové schránky. Tímto způsobem si můžete zkontrolovat délku započtených období důchodového pojištění a upravit je podle potřeby pro lepší odhad.

ČSSZ také nabízí důchodovou kalkulačku na svém webu pro ty, kteří již dosáhli důchodového věku nebo jej dosáhnou v následujících pěti letech. Po přihlášení do této služby se automaticky načtou informace o délkách pojištění a výši důchodu, které má ČSSZ evidovány. Poté můžete provést informativní výpočet, například při doplnění chybějících údajů o dobách pojištění.

Pokud nedisponujete elektronickou identitou, můžete si důchodovou kalkulačku stáhnout ze stránek ČSSZ a vyplnit všechny údaje manuálně. Tato kalkulačka dokáže také provádět predikce a určit odhad výše důchodu až o pět let dopředu.

Pokud budete potřebovat podrobnější informace nebo požádáte o přepočet svého důchodu, můžete se obrátit na místnou okresní správu sociálního zabezpečení. Kalkulačka na webu může posloužit k předběžnému přehledu, ale pro plnohodnotné plánování odchodu do důchodu je nutné mít hlubší povědomí o složitém systému důchodů a všech souvisejících faktorech.

Pravidelně aktualizujte svůj plán odchodu do důchodu. Život se mění, a tak se mohou měnit i vaše potřeby a cíle. Buďte připraveni reagovat na nové okolnosti.

Starobní důchod může být příjemnou etapou vašeho života, pokud je správně naplánován. S těmito tipy budete lépe připraveni na to, jak si užít důchod s klidem a bez finančních starostí.

Další rady a tipy

Další informace z oblasti financí - rady a tipy na co si dávat pozor u půjček, jak se vyhnout dluhové pasti a další naleznete na internetových stránkách Maxi-Půjčky.cz Můžete si zde také vybrat některou z prověřených a bezpečných online půjček.© 2013 Půjčky-na-OP-ihned.cz, všechna práva vyhrazena.

Tento web je pouze informativního charakteru. Jeho provozovatel není poskytovatelem ani zprostředkovatelem spotřebitelských úvěrů.